Archivo de la etiqueta: perspectiva caballera

1r d’ESO: Conceptes clars sobre els sistemes de representació gráfica

Els últims esquemes per repassar una unidad didàctica

1r d’ESO: Acabem la unitat 7: Els sistemes de representació gràfica

Durant la setmana del 23 al 26 de maig acabem la darrera unitat del curs ” Els sistemes de representació gràfica”.

Degut a que les darreres tres unitats són molt pràctiques i es complementen es realitzarà al llarg d’aquesta setmana un únic examen que inclourà les unitats de “Representació gràfica”, “Acotacions” i “Sistemes de representació gràfica”.

RECORDA que d’aquesta darrera unitat també et cal:

  • entregar el quadern de treball de la unitat.
  • enviar per correu electrònic el full de coavaluació de la unitat.